آره بیقراری عالمی داره

بهترين دوست اون دوستيه كه بتوني باهاش روي يك سكو ساكت بشيني و چيزي نگي و وقتي ازش دور ميشي حس كني بهترين گفتگوي عمرت رو داشتي


 ما واقعا تا چيزي رو از دست نديم قدرش رو نمي دونيم ولي در عين حال تا وقتي كه چيزي رو دوباره به دست نياريم نمي دونيم چي رو از دست داديم .


 
اينكه تمام عشقت رو به كسي بدي تضميني بر اين نيست كه او هم همين كار رو بكنه پس انتظار عشق متقابل نداشته باش ، فقط منتظر باش تا اينكه عشق آروم تو قلبش رشد كنه و اگه اين طور نشد خوشحال باش كه توي دل تو رشد كرده


 در عرض يك دقيقه ميشه يك نفر رو خرد كرد در يك ساعت ميشه يكي رو دوست داشت و در يك روز ميشه عاشق شد ، ئلي يك عمر طول مي كشه تا كسي رو فراموش كرد


 
دنبال نگاهها نرو چون مي تونن گولت بزنن، دنبال دارايي ترو چون كم كم افول مي كنه ، دنبال كسي باش كه باعث بشه لبخند بزني چون فقط با يك لبخند ميشه يه روز تيره رو روشن كرد ، كسي رو پيدا كن كه تو رو شاد كنه


دقايقي تو زندگي هستن كه دلت براي كسي اونقدر تنگ ميشه كه مي خواي اونو از رويات بكشي بيرون و توي دنياي واقعي بغلش كني


 رويايي رو ببين كه مي خواي ، جايي برو كه دوست داري ، چيزي باش كه مي خواي باشي ، چون فقط يك جون داري و يك شانس براي اينكه هر چي دوست داري انجام بدي


 آرزو مي كنم به اندازه ي كافي شادي داشته باشي تا خوش باشي ، به اندازه كافي بكوشي تا قوي باشي


 به اندازه كافي اندوه داشته باشي تا يك انسان باقي بموني و به اندازه كافي اميد تا خوشحال بموني.

 

يك لبخند از روی عشق خدائی میتواند بر دلتنگي و افسردگی پيروز باشد. يك شمع میتواند با نور و روشني تاريكي و ظلمت را از بين ببرد.

هر سفر باید با يك قدم آغاز شود.

 هر دعايي باید با يك کلمه شروع شود.

 امید داشتن روح و روان ما را زنده نگه مي دارد.

 یک عشق خدائی میتونه به همه خدمت کنه  

 يك آوای خوش مي تواند با فكر و انديشه شما حرف بزند.

يك قلب عشق به خدا مي تواند بفهمد چه چیزی درست است .

يك زندگي مي تواند متفاوت باشد

اين ها همه بستگی به عشق خدائی درونی شما دارد!

يك گل میتواند یادآور يك رؤيا باشد.

يك درخت مي تواند آغاز يك جنگل باشد.

يك پرنده مي تواند قاصد و پيك بهار باشد.

 يك لبخند با عشق خدائی و معرفت مي تواند آغازگر يك دوستی باشد.

 يك دست دادن صمیمی مي تواند روح و جان ما را به درجات بالا ببرد.

 يك واژه مي تواند سازنده يك هدف خوب برای به رسیدن به عشق خدائی باشد

 هر کسی کاری را به نیکی انجام دهد و عشق خدائی

خود را تقویت کند به خدا میرسد و گرنه شیطان آن را به جهنم هدایت میکند

 پس بطرف خوبیها پیش برویم و از هم سبقط بگیریم چرا که عمر کوتا است

 و بطرف بهشت خود را به پیش ببریم انشاا...

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط امید  |